PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

WARMAX s.c. Anna Krech Andrzej Krech ul. Łuycka 44 11-040 Dobre Miasto
NIP 7393776036 REGON 280479327

Data 6 marca 2017 PROTOKÓŁ Z POSTPOWANIA OFERTOWEGO W TRYBIE KONKURENCYJNYM

1. W celu dokonania wyboru wykonawcy na realizacjoperacji pn. ROZWÓJ DZIAŁALNOCI SPÓŁKI WARMAX S.C., W DOBRYM MIECIE POPRZEZ ZWIKSZENIE BAZY HOTELOWEJ realizowanej w ramach PROW 2014 - 2020 w zakresie dostawy mebli linii LUPUS - linia City New: 1) łka kontynentalne o parametrach: płyta 90 x 200 x 50 cm, z materacem - 12 sztuk,

2) panel za łko z szafkami podwieszanymi i tapicerko parametrach: pikowany tapicerka eko - skóra + 2 szafki nocne podwieszane - 6 sztuk,

3) zabudowa korytarza zestaw: szafa, szafka na minibar, garderoba, baganik - 6 kompletów, 4) toaletka wiszca z panelem TV - 6 sztuk,
5) stolik kwadratowy - 6 sztuk,
6) lustro - 6 sztuk,

7) fotel matrix - 18 sztuk.

który jest dostaw, opublikowano zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiajcego: http://www.hotelkopczynski.pl/, oraz przekazano potencjalnym Oferentom osobicie:

- KWIMAR MARTA KWIECISKA ul. Nowowiejska 36A 43-603 Jaworzno
- PADUCH & SYN s.c. ul. Polna 23, 25 47-400 Racibórz,
- LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla, ul. Obro
ców Westerplatte 89 40-335 Katowice co potwierdzajosobicie złoone podpisy na zapytaniach ofertowych

  1. Koniec terminu składania ofert wyznaczono na dzie28.02.2017 r. godz. 10.00

  2. Kryteria oceny ofert: Cena -80%

    Termin Realizacji - 20%

4. Punktacjprzyznawano w nastpujcy sposób:
a) Punktacj
dla kryterium „cena” obliczono według wzoru: Cena (C)= cena brutto najtaszej

oferty/cena brutto badanej oferty x 100% x 80 p.
b) Punktacja dla kryterium „termin realizacji" obliczono wed
ług kryteriów:

termin do 17.11.2017 - 0 pkt termin do 10.11.2017 - 10 pkt termin do 5.11.2017 - 20 pkt

5. Do dnia 28 lutego 2017 złoone zostały nastpujce oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do zamawiającego:

Cena oferty

brutto

Termin realizacji

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1

KWIMAR MARTA KWIECIŃSKA

ul. Nowowiejska 36A  43-603 Jaworzno

27.02.2017

g.8.15

67650,00

8 tygodni (od dnia podpisania umowy)

NIE

Przyczyna niespełnienia: termin  wykracza poza dopuszczony w zapytaniu termin realizacji dostawy

2

PADUCH & SYN s.c.

ul. Polna 23, 25  47-400 Racibórz

28.02.2017

g.8.10

66500,00

7 tygodni od wpłaty zaliczki

NIE

Przyczyna niespełnienia: termin  wykracza poza dopuszczony w zapytaniu termin realizacji dostawy

3

LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla

ul.Obrońców Westerplatte  89  40-335 Katowice

 

28.02.2017

g.9.00

57121,20

17.11.2017

TAK

6. Punktacja złoonych ofert w ramach poszczególnych zakresów prac objtych zapytaniem ofertowym:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty uzyskane za kryterium cena:

Punkty uzyskane za kryterium termin realizacji:

Łączna liczba uzyskanych

punktów

1

LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla

80

0

80

7. Informacja o wyborze oferty

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego została wybrana oferta :

LUPUS Producent Mebli Krystyna Hyla, ul. Obroców Westerplatte 89 40-335 Katowice

UZASADNIENIE

Oferta spełniajca warunki udziału w postpowaniu.

8. Informacja o ofertach odrzuconych:
1)
KWIMAR MARTA KWIECISKA - termin wykracza poza dopuszczony w zapytaniu termin

realizacji dostawy,
2)
PADUCH & SYN s.c. - termin wykracza poza dopuszczony w zapytaniu termin

realizacji dostawy.

6 marca 2017 Anna Krech

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij